Over ons

Kruijswijk Risico-inzicht is een consultancy die helderheid schept voor de ondernemer in het midden- en kleinbedrijf (MKB). Onze diensten helpen u bij het verkrijgen van een overzicht van de risico’s die aan uw ondernemerschap verbonden zijn. Hierin staat Kruijswijk Risico-inzicht uitsluitend ten dienste van en in samenwerking met de opdrachtgever. Dit betekent dat wij geheel onafhankelijk zijn van banken of verzekeraars. Onze missie is om de risico’s op een begrijpelijke manier in kaart te brengen, waarna voor u bekeken wordt hoe deze in de toekomst kunnen worden beheerst.

admin